Finalitat: Gestió de les sol·licituds d'informació a través de la pàgina web amb la finalitat de prestar-los serveis professionals immobiliaris i així facilitar-los informació sobre el que sol·liciti.

Legitimació: La legitimació es basa en el consentiment que vostè ens atorga al clicar el botó "Accepto la política de protecció de dades".

Destinataris: Les seves dades no es cediran a ningú, excepte obligació legal.

Drets: Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i retirada de consentiment de les seves dades personals a l'adreça de correu electrònic
A través del present avis, Immobiliària Pi7 informa als usuaris del website, en compliment de la Llei Qualificada de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LQPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Immobiliària Pi7 les dades personals que li son sol·licitades en el website per a la prestació dels seus serveis de consulta/informació i/o prestació de serveis contractables.

També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades recopilades al fitxer de CLIENTS, essent Immobiliària Pi7 el titular i responsable, i qui gestiona la present web, portant a terme un tractament automatitzat de dades conforme a les finalitats especificades i demés previsions establertes en la present política de privacitat.

Recollida de dades i usos previstos.

La recollida de dades personals es produeix a través de l'enviament del formulari de sol·licitud d'informació/contacte, o de la inscripció a la newsletter, en cas de ser-hi ara o en un futur, o be a través del procés d'alta com a client. La transmissió efectiva de les dades tenen lloc quan l'usuari prem el botó “ENVIAR” que es troba en dits processos. Les dades que es sol·liciten son les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis/productes determinats, explícits i legítims d'Immobiliària Pi7. L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar a causa de la cumplimentació defectuosa del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. La finalitat i usos s’inscriuen a la següent tipologia: manteniment de la relació de negoci, al de prestació de serveis (procés de compra, servei de venda y post-venda), atenció a clients o sol·licitud d'informació (formulari de contacte), remissió de publicitat d'Immobiliària Pi7 sol·licitada per inscripció al butlletí electrònic/newsletter si n'hi hagués.

A. Dades d’ Empreses i Particulars

Tant les dades d’empreses, com de particulars, com també les de la persona de contacte de les mercantils/societats que pogués rebre Immobiliària Pi7 a través del formulari de sol·licitud d'informació/contacte i/o procés de registre d'alta de client seran tractats amb la finalitat d'enviament d'informació comercial sobre els serveis/productes prestats i comercialitzats d'Immobiliària Pi7, actuals i futurs, que puguin ser del seu interès. S'entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades, al prémer el botó “ENVIAR”” que figura en el formulari de sol·licitud d'informació/contacte i/o procés d’alta del client. Les dades recollides a través del formulari seran utilitzades amb l'exclusiva finalitat de donar resposta a la sol·licitud d'informació enviada i podran ser utilitzades posteriorment per remetre butlletins informatius i informació comercial de serveis/productes propis d'Immobiliària Pi7, d’acord amb els termes expressats en el següent apartat.

B. Tractament de dades per enviament de butlletins informatius/newsletter i en procés de compra.

Immobiliària Pi7 podrà utilitzar les dades de caràcter d’identificació de les persones registrades en procés de compra (nom i cognoms, direcció, telèfon i correu electrònic), que així realitzin “check” en la casella corresponent, per l'enviament de butlletins informatius i informació comercial de serveis/productes propis comercialitzats per Immobiliària Pi7 i relacionats amb l'àmbit de productes de la seva activitat.

S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb totes les finalitats anteriorment indicades de conformitat amb el Comerç Electrònic, per l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic i altres mitjans electrònics equivalents.
Els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades amb les finalitats abans indicades, dirigint-se per correu electrònic a , be contestant el missatge electrònic rebut posant com assumpte “NO PUBLICITAT” o “UNSUBSCRIBE”, o mediant el procediment que en cada cas habiliti Immobiliària Pi7 per l'exercici d’aquest dret d'oposició mitjançant eines/aplicacions externes tipus “mailchimp” o similars, en el seu cas.

Mesures de Seguretat.

Immobiliària Pi7 ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i demés perills possibles.

Igualment, Immodern s’obliga a complir amb la obligació de secret respecte de les dades continguts en els fitxers automatitzats establertes en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Immobiliària Pi7 informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades a tercers que tenen accés a dades personals, comprometent-se aquets tercers a tractar les dades amb l'única finalitat de prestar els serveis contractats per Immobiliària Pi7 i adoptar les mesures de seguretat de caràcter informàtic, organitzatiu i de qualsevol altra índole que en cada cas resultin exigibles.
S’informa que la recollida de dades a la web es realitzaran en un entorn tecnològic que aplica alts nivells de seguretat i confidencialitat en la transmissió de la informació. L'usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, pel que Immobiliària Pi7 queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat, actual i futura, en cas de robatori de dades.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L'usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb el que estableix la LQPD i demés normativa aplicable a l'efecte. Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita a l'adreça electrònica esmentada anteriorment.

Aquesta política de privadesa està subjecta a eventuals modificacions, d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés en relació a aquests canvis.